Ürünler

Portföy Analizleri: Risk, İç Kontrol ve Performans

Modüler bir yapıdan entegre bir ürüne dönüşebilen PortfolioBase ile iş süreçlerinizi kolaylaştırmaya kararlıyız.

Kapsamlı menkul kıymet veri setini kullanıcı dostu ve yüksek performanslı uygulamalarla birleştirmemiz en büyük avantajımız.

Rasyonet ve Odifin işbirliği ilie portföy yönetim sektörüne özel, kapsamlı ürünler geliştiriyoruz.
 1. PortfolioBase

  PortfolioBase ile portföyünüzü uçtan uca yönetebileceğiniz bir uygulama sunuyoruz. Operasyon ekiplerinden portföy yöneticilerine, mevzuat ile uyumluluktan risk yönetimine kadar her türlü analizi gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamanın kolay raporlama altyapısı ile zamanlanmış raporlar oluşturabilir, koşullu uyarı mekanizmaları kurgulayabilirsiniz.

  Analizleri gün sonu verileri ile gerçekleştirebileceğiniz gibi güniçi işlem verilerini de entegre edebilirsiniz. Parametrik yapısı ile kurum veya portföy bazında değerleme yöntemlerini belirleyebilir ve analizlerinizi portföy değerleme esaslarını dikkate alarak gerçekleştirebilirsiniz.

 2. Vizyonumuz
Kıymet Değerleme

Portföy içerisinde yer alan varlıkların değerlemesini yapabilmeniz ve fon hizmet biriminin değerlemesi ile karşılaştırabilmeniz için Kıymet Değerleme modülünü hazırladık. Uygulama içerisinde hazırladığımız parametre ekranları üzerinden her portföy için değerleme yöntemini belirleyebilirsiniz.

Kıymet tanımlamalarında oluşabilecek hataların önüne geçmek için tüm kıymet tanımlamalarını sistem içerisinde hazır sunuyoruz.

Kapsamlı Kıymet Havuzu
 • Menkul Kıymet
  • Hisse
  • Özel Sektör Tahvilleri
  • Hazine Bono ve Devlet Tahvili
  • Kira Sertifikaları
  • Kıymetli Maden
  • Emtia
  • Yatırım Fonları
  • Emeklilik Fonları
 • Para Piyasası
  • Repo
  • Ters Repo
  • Mevduat
  • FX
  • Takasbank Para Piyasası
  • Vaad
  • Taahütlü Sözleşmeler
 • Türev Araçlar
  • Vadeli İşlemler
  • Forward
  • Swap
  • Opsiyon
  • Yapılandırılmış Türev Araçlar
 1. Portföy Değerleme

  Portföy Değerleme Modülü ile portföylerin net aktif değerlerini oluşturup, yatırım fonları için birim pay değerini çıkartabilirsiniz. Portföyden gerçekleştirilecek tüm gider hesaplamalarını otomatik yapabilir, fon hizmet birimi ile kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz.

  Özel Portföy Yönetimi kapsamında yönetilen Bireysel ve Kurumsal Portföylerin değerlemelerini de bu modül ile gerçekleştirilebilirsiniz.

  Nakit Akışı Yönetimi

  Portföyünüzde yer alan varlıkların nakit akış projeksiyonlarını ve gün sonu kasa bakiyesi takiplerini nakit akışı modülü ile gerçekleştirebilirsiniz. Para piyasası dönüşleri, tahvil/bono itfaları, kupon ödemeleri gibi gerçekleşmesi beklenilen nakit akışlarını tek bir raporda görüntüleyerek ileriye dönük daha etkin planlama yapabilirsiniz.

  Sistemde yer alan işlem verileri üzerinden Takas Alacak / Borç bakiyelerini takibini gerçekleştirebilir, gün sonu kasa bakiyelerinin takip edebilirsiniz.

  Portföy Değerleme ve nakit akışı yönetimi modülleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın

 2. Vizyonumuz
İç Kontrol

Her geçen gün artan yasal düzenlemeler sonucu uyum kontrollerinin gerçekleştirilmesi de zorlaşmaktadır. İç Kontrol modülü ile bu engeli aşmanıza ve yatırım sınırlamalarını takip etmenize yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Tüm fon türlerine (yatırım fonu, emeklilik fonu, girişim sermayesi yatırım fonu vb.) yönelik olarak Tebliğ’de veya Rehber’de açıklanan yatırım sınırlamaları sistemde otomatik tanımlı olarak gelir. Sizin de alternatif yatırım sınırlamaları belirleyebilmeniz için dinamik bir kıymet seçici ile kapsamlı bir fonksiyon listesi hazırladık.

Sınırlama Kontrolleri Kapsamı:
 • Yasal Yönetmelikler ile Uyumluluk
 • Yatırım Stratejileri ile Uyumluluk
 • Kurum içi Sınırlamalar ile Uyumluluk
 
Risk Yönetimi

Portföy Yönetimi Şirketlerinin ve Aracı Kurumların ihtiyaçlarına yönelik iki farklı paket sunuyoruz.

Portföy Yönetimi

Risk Modülünü yatırım portföyünüzün maruz kaldığı risklerin ölçümü, takibi ve kolay raporlamasını yapabilmeniz için tasarladık. Uygulama üzerinden farklı risk ölçütlerine limitler ve uyarı seviyeleri belirleyebilir, bu seviyelerin aşması durumunda raporlama ve uyarı bilgilendirmeleri yapılmasını tercih edebilirsiniz.

Regülatörlerin belirlediği risk analizleri için hazırladığımız özel şablonlar ile kurum için yaptığınız analiz ve raporlamaları farklılaştırmanıza olanak sağlıyoruz.

Aracı Kurum

Risk Modülü ile Aracı Kurumların maruz kaldığı risklerin daha etkin yönetilmesi ve raporlanmasını hedefledik. E-posta ve mesaj gönderme özelliği ile risk limitlerinin ve uyarı seviyelerinin kolay takibini gerçekleştirebilir ve böylece maruz kalınan riskin sınırlanmasını sağlayabilirsiniz.

 1. Aracı Kurum Risk Yönetimi Modülü ile yapabileceğiniz analizler:
  • Müşteri pozisyonlarından kaynaklanan riskler takip edebilir ve teminat yeterlilik seviyelerini izleyebilirsiniz
  • Stres testi analizleri yaparak olağanüstü piyasa koşullarında kurumun/müşteri portföyünün maruz kalacağı kar/zarar için simülasyonlarını yapabilirsiniz
  • Teminatlı kredi işlemleri, VIOB işlemleri vb teminat takibi yapılması gereken işlemlerde stres testleri sonucunda teminat yeterlilik ölçümleri yapabilirsiniz
  • MetaTrader Entegrasyonu: Meta Trader ile Likidite Sağlayıcıları arasında emir iletiminde herhangi bir aksama olmadığına dair kontrolü yaparak kurum üzerinde istenmeyen poziyon kalmadığının kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. Kurumun MetaTrader’da pozisyonlarının bulunması halinde bu pozisyonlardan kaynaklanan riskleri de uygulama içerisinden takip edebilirsiniz.
 2. Kapsamlı Analiz Kütüphanesi:
  • Riske Maruz Değer Analizi
  • Stres Testi
  • Senaryo Analizi
  • Kaldıraç Analizi
  • Likidite Riski Analizi
  • Yoğunlaşma Riski Analizi
  • Karşı Taraf Riski Analizi
  • Hassasiyet Analizleri
  • Risk Değeri
 3. Performans Analizleri

  Performans Analizleri modülü ile portföy getirisinin kaynağına inerek performansı oluşturan etkenleri daha detaylı inceleyebilirsiniz. Getiri kırılımları ve portföy yöneticisinin başarısını gösteren raporlar oluşturabilirsiniz. Portföy getirisinin kıstas getirisi ile karşılaştırmalı analizlerini gerçekleştirebilirsiniz. Performans analizleri işlem bazlı ve/veya gün sonu itibariyle mevcut olan pozisyonlar üzerinden yapılabilmektedir.

 4. Kimler Kullanıyor?
  • Operasyon Birimleri
  • Fon Saklama
  • Risk Yönetimi
  • Portföy Yöneticileri
  • Mevzuat ile Uyumluluk
  • Performans Yönetimi
  • Yatırım Danışmanları
  • Kurumsal Yatırımcılar
  • Holding & Aile Ofisleri