Ürünler

Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları

Her geçen gün büyüyen ve geli┼čen fon piyasalar─▒na ba┼čka bir aç─▒dan bakmak ister misiniz?

Fon piyasalar─▒na ait geçmi┼čten günümüze tüm bilgiler ve kapsaml─▒ analiz ekranlar─▒n─▒ birle┼čtirdik, gücünüze güç kat─▒yoruz.

 1. Do─čru, güvenilir ve güncel fon verilerine eri┼čiminiz için resmi kaynaklardan ve direkt fon kurucular─▒ndan toplad─▒─č─▒m─▒z fon verilerini konsolide ediyor ve sunuyoruz.

  • Diledi─činiz bir fonu detayl─▒ analiz yapabilece─činiz gibi çe┼čitli kriterlere göre fonlar─▒ filtreleyebilir, s─▒ralayabilir veya kar┼č─▒la┼čt─▒rabilirsiniz.
  • Fon türü, alt türleri, yönetici veya kurucu baz─▒nda büyüklük, performans, k─▒stas ve varl─▒k da─č─▒l─▒m─▒ ile ilgili detayl─▒ analizler yapabilirsiniz.
  • Fonlar─▒n kurulu┼č tarihinden günümüze kadar tüm verilerine h─▒zla ula┼čabilirsiniz.
  • Sektörün toplam─▒na yönelik analizler ve yorumlar yapman─▒za yard─▒mc─▒ olur.
  • Fonlar─▒n Sharpe, Treynor, Tracking Error, Beta vb. risk ve getiri rasyolar─▒n─▒ kolayl─▒kla ölçebilir, fonlar aras─▒nda kar┼č─▒la┼čt─▒rmalar yapabilirsiniz.
 2. Vizyonumuz
Fonlar─▒n kurulu┼čundan günümüze kadar tüm verilerine ula┼č─▒n

Fon kurulu┼č gününde tüm fon bilgileri kurucudan al─▒narak sistemlerimizde tan─▒mlan─▒r ve günlük olarak veriler güncellenir. Böylece tüm fonlar─▒n kurulu┼č gününden itibaren fiyat, getiri, k─▒stas tan─▒mlar─▒ ve de─či┼čiklikleri gibi tüm verilerine h─▒zl─▒ ve kolay bir ┼čekilde ula┼čabilirsiniz.

Emeklilik fonlar─▒ k─▒yas grubu analizi için dönem sonunu beklemeyin

Emeklilik Gözetim Merkezi taraf─▒ndan aç─▒klanan k─▒yas gruplar─▒n─▒ takip edebilir ve her k─▒yas grubu için performans analizlerini günlük olarak gerçekle┼čtirebilirsiniz. Ayr─▒ca ayn─▒ k─▒yas grubu içerisinde yer alan di─čer fonlar ile varl─▒k alokasyonu, kar┼č─▒la┼čt─▒rma ölçütü, standart sapma, e┼čik de─čer gibi göstergelerde kar┼č─▒la┼čt─▒rmalar gerçekle┼čtirebilirsiniz.

Fonlar─▒n Kapsaml─▒ Varl─▒k Da─č─▒l─▒mlar─▒na ula┼č─▒n

Yat─▒r─▒m Fonlar─▒ ve Emeklilik Fonlar─▒ için Takasbank’a beyan edilen varl─▒k da─č─▒l─▒mlar─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra kurumlar─▒n ay sonlar─▒nda veya alt─▒ ayda bir aç─▒klad─▒klar─▒ varl─▒k alokasyonlar─▒na ula┼čabilirsiniz.

 1. Kimler Kullan─▒yor?
  • Fon Kurucu ve Yöneticileri
  • Emeklilik Fonlar─▒ Sat─▒┼č ve Mü┼čteri Hizmetleri
  • Portföy Yöneticileri
  • Yat─▒r─▒m Dan─▒┼čmanlar─▒
  • Kurumsal Yat─▒r─▒mc─▒lar
  • Holding & Aile Ofisleri
  • Üniversiteler
 2. Hangi verilere ula┼čabilirsiniz?
  • Yat─▒r─▒m fonlar─▒: Serbest fonlar, Gayrimenkul ve Giri┼čim Sermayesi Fonlar─▒
  • Emeklilik fonlar─▒
  • Fon bilgileri / Fiyatlar
  • Performans / Benchmark
  • S─▒ralamalar / Kar┼č─▒la┼čt─▒rmalar
  • Varl─▒k da─č─▒l─▒m─▒
  • Yönetim ücreti
  • Haberler / Raporlar
  • Emeklilik Fonlar─▒ EGM k─▒yas gruplar─▒ analizi
Emeklilik ┼čirketlerine özel çözümler

Emeklilik ┼čirketlerindeki sat─▒┼č ve mü┼čteri yöneticileri mü┼čteri hizmet sürecinde fonlarla ilgili h─▒zl─▒ ve kolay ┼čekilde bilgiye ula┼čabilir ve mü┼čterinizi bilgilendirebilirsiniz. Mü┼čterinizle görü┼čme s─▒ras─▒nda fon bülteni olu┼čturarak payla┼čabilirsiniz. Mü┼čterinize plan simülasyonu yaparak di─čer kurumlar─▒n fon getirileri ile fonlar─▒n─▒z aras─▒ndaki fark─▒ güncel olarak sunup rekabet avantaj─▒n─▒ yakalayabilirsiniz.